Emoelens staat voor

 • emoties & gevoelens
 • kracht van eenvoud
 • kracht van symbool en beeld
 • bewustwording
 • groei en ontplooiing
 • materialen en diensten
 • samen – werken
Emoelens richt zich op het bedenken en ontwikkelen van spel- en therapiemateriaal gericht op het thema emoties & gevoelens. Verder houdt Emoelens zich bezig met het geven van trainingen, workshops en adviezen.
Emoelens is ontstaan door twee inititiatiefrijke mensen, die in hun werk geboeid worden door het thema emoties en gevoelens. Beiden werken ze als pysychomotorisch therapeut. De gedachte is:
“Emoties en gevoelens mogen er zijn!!!  Grip krijgen op je emoties en gevoelens is de basis van het bestaan; het zorgt ervoor of je wel of niet prettig in het leven staat”.

Onze materialen

Alle materialen van Emoelens hebben direct of indirect een link met het thema emoties & gevoelens. Zij kunnen op pedagogische, agogische en/of therapeutische niveau ondersteuning bieden in het werken met kinderen en volwassenen in de leeftijd van 5 tot 90+. De materialen kunnen individueel of in groepsverband gebruikt worden. De wijze waarop ze ingezet kunnen worden is afhankelijk van de client, zijn hulpvraag, de mogelijkheden en de sociaal-emotionele leeftijd van de client.

De materialen van Emoelens zijn zorgvuldig bedacht en ontworpen; de demo materialen zijn binnen de verschillende ontwerpstadia in de praktijk getoetst. Emoelens kiest voor zorgvuldigheid en eenvoud, hetgeen terug te zien is in het productieproces en de materialen.

De materialen worden zoveel mogelijk gemaakt in dagbestedingscentra, door mensen met een beperking. Het motto van Emoelens is immers: van, voor en door de client. Daarnaast maakt Emoelens zoveel mogelijk gebruik van duurzaam materiaal. Een belangrijke opmerking is dat de materialen gebruikt worden op de wijze waarop de ontwikkelaars van Emoelens ze bedacht, ontworpen en gemaakt hebben.

Direct naar het bestelformulier voor materialen van Emoelens.

Workshop, training en/of advies.

Naast de materialenlijn richt Emoelens zich ook op het geven van workshop, training en/of advies.

Voor wie:

 • Therapeuten
 • Medewerkers van o.a. LVG / verstandelijke gehandicaptenzorg, visueel gehandicaptenzorg, GGZ, jeugdzorg, verslavingszorg, justitie, geriatrie en ouderenzorg
 • Leerkrachten en docenten van o.a. basisonderwijs, voortgezetonderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaalonderwijs
 • Studenten van o.a. vaktherapieopleiding, SPH, Pedagogiek, MWD, MMZ (voorheen SPW)
 • Ouders en overige geinterreseerden

Het thema emoties en gevoelens staat centraal. Afhankelijk van de opdrachtgever en de vraag worden de diensten van Emoelens op maat aangeboden.

Mogelijke vragen en/of onderwerpen zijn:

 • Presenteren van de ontwikkelde materialen van Emoelens
 • Uitleg en verdieping van ‘kracht van het symbool en beeld’ binnen een therapeutische setting
 • Verbinding maken van theorie en praktijk omtrent emoties en gevoelens
 • Handvatten bieden om klassikaal stil te staan bij het thema emoties en gevoelens
 • Bewustwording vergroten omtrent eigen emoties en gevoelens en die van de (eigen) kinderen, clienten, patienten en/of leerlingen

Alle vragen worden aan de hand van casuistiek en inspirerende oefenvormen uitgewerkt.

Aanvraagformulier voor workshops, trainingen en/of advies.